ВЕСТИ И ОБАВЕШТЕЊА

Извештаји о
раду Директората
2004/06 2007/08 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Директорат цивилног ваздухопловства је национално регулаторно и надзорно тело Републике Србије у ваздушној пловидби који своје послове обавља у складу са Законом о ваздушном саобраћају Републике Србије и прописима Европске уније. Приоритет је континуиран рад на унапређењу услова за сигураан, безбедан и обезбеђен ваздушни саобраћај по међународним стандардима. Директорат је јавна агенција над којом оснивачка права има Влада у име Републике Србије и која обавља послове државне управе који су јој Законом о ваздушном саобраћају Републике Србије поверени.

Надлежности
ДЦВ у складу са законом којим се уређује ваздушни саобраћај, обавља послове који се односе на сигурност и бeзбедност вaздушног саобраћаја, уређење ваздушног простора, прати и оцењује захтеве међународних организација цивилног ваздухопловства (ICAO, EUROCONTROL, EASA) у циљу укључења у домаћу регулативу. Опширније
Безбедност
Улога Дирекције за сигурност и надзор ваздушног саобраћаја је развој сигурног ваздухопловног окружења у партнерском односу са ваздухопловном индустријом, покретањем сталних унапређења у овој области у Србији, у сарадњи са Европском агенцијом за сигурност ваздухопловства (EASA).Опширније
Права путника
Prava putnika
Инспекцијски надзор
Ради стварања безбедног ваздухопловног окружења, у складу с међународним стандардима и препорученом праксом, преузетим међународним обавезама, одговорни и стручни тимови инспектора Директората константно врше надзор над пружаоцем услуга у ваздушној пловидби, авио-превозиоцима, власницима или корисницима ваздухоплова, Опширније
Међународнa сарадња и европске интеграције
Директорат, у складу са Законом о ваздушном саобраћају, учествује у раду међународних ваздухопловних организација и институција и њихових радних тела и сарађује с надлежним органима других држава. Протеклих десет година интензивно смо радили на унапређењу међународне сарадње коју смо успешно реализовали, а посебно на европским интеграцијама Опширније
Одобравање летова
Prava putnika
Почетна страна | О нама | Информатор о раду | Јавне набавке | Прописи | Обезбеђивање | Ваздушна пловидба | Особље
Оператери | Ваздухоплови | Аеродроми | Обуке | Квалитет | Трагање и спасавање | Путници | Накнаде | Контакт | English
Скадарска 23; 11000 Београд; Србија; тел: 011 292 70 00; факс: 011 311 75 79; e-mail: dgca@cad.gov.rs
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 2004-2016