Извештаји о
раду Директората
2004/06 2007/08 2009 2010 2011 2012 2013

ВЕСТИ И ОБАВЕШТЕЊА

29.07.2015.
Заједничка подршка нишком аеродрому

17.07.2015.
Саопштење за јавност

16.07.2015.
Безбедносна наредба - Ваздушна пловидба

08.07.2015.
Теоријски испити у августу

01.07.2015.
ДЦВ на пленарном 34. заседању скупштине ECAC

01.06.2015.
Од 01. јуна 2015. године Републичка административна такса износи 800,00 РСД (Сл. Гласник РС број 45/15)

све вести
Директорат цивилног ваздухопловства је национално регулаторно и надзорно тело Републике Србије у ваздушној пловидби који своје послове обавља у складу са Законом о ваздушном саобраћају Републике Србије и прописима Европске уније. Приоритет је континуиран рад на унапређењу услова за сигураан, безбедан и обезбеђен ваздушни саобраћај по међународним стандардима. Директорат је јавна агенција над којом оснивачка права има Влада у име Републике Србије и која обавља послове државне управе који су јој Законом о ваздушном саобраћају Републике Србије поверени.

Надлежности
ДЦВ у складу са законом којим се уређује ваздушни саобраћај, обавља послове који се односе на сигурност и бeзбедност вaздушног саобраћаја, уређење ваздушног простора, прати и оцењује захтеве међународних организација цивилног ваздухопловства (ICAO, EUROCONTROL, EASA) у циљу укључења у домаћу регулативу. Опширније
Безбедност
Улога Дирекције за сигурност и надзор ваздушног саобраћаја је развој сигурног ваздухопловног окружења у партнерском односу са ваздухопловном индустријом, покретањем сталних унапређења у овој области у Србији, у сарадњи са Европском агенцијом за сигурност ваздухопловства (EASA).Опширније
Права путника
Ваздушна пловидба
Дирекција за ваздушну пловидбу  припрема нацрте законске регулативе и надзире њихову примену у оквиру  организације за контролу ваздушног саобраћаја, и то у службама: обласне, терминалне и аеродромске контроле ваздушног саобраћаја, информисања  ваздухоплова у лету; управљања протоком ваздушног саобраћаја; организовања и функционисања комуникацијских, навигацијских и радарских система и уређаја као  и  метеоролошког обезбеђења. Опширније
Међународнa сарадња
Активности Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије на плану међународне сарадње и интеграција су усмерене према:
1) Сарадњи са Европском Унијом у области ваздушног саобраћаја (Еворпске иитеграције);
2) Сарадњи са међународним ваздухопловним организацијама и другим облицима мултилатералне сарадње; 3) Билатералној сарадњи; 4) Одобравању летова Опширније
Стандардизација
Изменом националних правилника и усклађивањем са захтевима ЈАА Europe (Joint Aviation Authtorities Europe) Директорат цивилног ваздухопловства се као пуноправни члан те ваздухопловне породице која обухвата 44 земље Европе, обавезао да ће домаће ваздухопловство стандардизовати а српско ваздухопловство постати јединствен део сигурног и безбедног европског и светског ваздушног простора. Опширније
Почетна страна | О нама | Информатор о раду | Јавне набавке | Прописи | Обезбеђивање | Ваздушна пловидба | Особље
Оператери | Ваздухоплови | Аеродроми | Обуке | Квалитет | Трагање и спасавање | Путници | Накнаде | Контакт | English
Булевар Зорана Ђинђића 144, 11070 Нови Београд, Србија, тел. 011 292 71 69 факс 011 311 75 79 e-mail: dgca@cad.gov.rs
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 2004-2015