Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 21.03.2018 21:37:18

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 


404 ERROR: Страница коју тражите није пронађена на нашем серверу!