Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 21.08.2017 21:38:24

Од 01. јула 2017. године, у примени је промењени износ нове републичке административне таксе. Нови износ таксе је 830 дин, уместо досадашњих 800 дин. За СПИСА И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ВАЗДУШНЕ ПЛОВИДБЕ. Детаљније у ПЛОВИДБЕНОСТИ/Административне таксе  


404 ERROR: Страница коју тражите није пронађена на нашем серверу!