in

Одељење за ваздухопловну регулативу

Активности Одељења за ваздухопловну регулативу представљају окосницу регулаторних послова Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, што је, уз надзор у цивилном ваздухопловству, основна функција српске ваздухопловне власти.

Примарни послови Одељења за ваздухопловну регулативу јесу израда нацрта прописа у области цивилног ваздухопловства у складу са законодавним потребама Републике Србије, преузетим међународним обавезама и интересима домаће ваздухопловне индустрије; давање стручних мишљења у вези са питањима из надлежности Директората а на теме из области домаћег и међународног ваздухопловног права; праћење активности у области развоја међународног ваздухопловног права и анализа могућности и ефеката примене модерних регулаторних решења у контексту ваздухопловног система Републике Србије у циљу стварања оптималног правног оквира за његов даљи развој.

Одељење за ваздухопловну регулативу има незаобилазну улогу и у интерним активностима Директората будући да је надлежно за израду интерних правила и уобличавање екпертског рада стручњака из свих области сигурности и безбедности цивилног ваздухопловства које су у оквиру надлежности Директората.

Одељење за ваздухопловну регулативу је и носилац посла у бројним домаћим и међународним пројектима у којима, у име Републике Србије, учествује Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, а у вези са реформом и унапређењем регулаторних капацитета и усаглашавањем домаћег законодавства са, првенствено, правним тековинама Европске уније (НПИ, СРП, Твининг, ИСИС, КАРДС, АСАТЦ итд.)

Почетна страна | О нама | Информатор о раду | Јавне набавке | Прописи | Обезбеђивање | Ваздушна пловидба | Особље
Оператери | Ваздухоплови | Аеродроми | Обуке | Квалитет | Трагање и спасавање | Путници | Накнаде | Контакт | English
Булевар Зорана Ђинђића 144, 11070 Нови Београд, Србија, тел. 011 292 71 69 факс 011 311 75 79 e-mail: dgca@cad.gov.rs
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 2004-2015