Безбедносна наредба број 03/2021 која се односи на ограничења у коришћењу ваздушног простора у ширем рејону Београда у периоду од 10.10.2021. године до 15.10.2021. године, налази се на линку  Oбавештење за све оператере беспилотних ваздухоплова налази се на линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова https://www.mfa.gov.rs/ Семинар о безбедности у ваздухопловству презентован је на нашој интернет страници у секцији вести   Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк   Смернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења 

О Директорату

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије је јавна агенција над којом оснивачка права има Влада у име Републике Србије и која обавља послове државне управе који су јој Законом о ваздушном саобраћају Републике Србије поверени. Правни положај ДЦВ је дефинисан Законом о ваздушном саобраћају:

  1. Закон о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. закон и 83/18) - незванични пречишћени текст;
  2. Закон о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, број 73/10);
  3. Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају (“Службени гласник РС”, број 57/11);
  4. Закон о изменама Закона о ваздушном саобраћају (“Службени гласник РС”, број 93/12);
  5. Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном соабраћају (“Службени гласник РС”, број 45/15);

Директорат доноси прописе и првостепене управне акте, издаје јавне исправе, води евиденције, обавља проверу над ваздухопловним субјектима, учествује у раду међународних ваздухопловних организација и институција и њихових радних тела, сарађује с надлежним органима других држава.

Директорат је национално надзорно тело Републике Србије у ваздушној пловидби, према прописима Европске уније, и као такав издаје сертификате о оспособљености за пружање услуга у ваздушној пловидби и проверава да ли пружаоци услуга у ваздушној пловидби и даље испуњавају услове за пружање услуга.

Оснивање

Нестанком Савезне Републике Југославије престало је са радом Савезно министарство саобраћаја и телекомуникација, али су Савезна управа за контролу летења и Савезни ваздухопловни инспекторат наставили да раде као органи државне заједнице Србија и Црна Гора до коначног решавања њиховог положаја, док је Сектор за ваздушни саобраћај прешао, као одвојена целина, у састав Министарства саобраћаја и телекомуникација Републике Србије.

Држава Србија и држава Црна Горасу се споразумеле да се органи који  су привремено постојали као заједнички органи државне заједнице Србија и Црна Гора, а чији положај није коначно дефинисан, образују као заједнички органи и за државу Србију и за државу Црну Гору. Првог дана јула 2003. донета је одлука, да ће Влада Републике Србије и Влада Републике Црне Горе формирати Директорат за цивилно ваздухопловство и Агенцију за контролу летења.

Директорат цивилног ваздухопловства државе Србије и државе Црне Горе није био орган државне заједнице Србија и Црна Гора, већ заједнички орган две државе, Србије и Црне Горе, који је уговорно заснован истоветним одлукама две владе. Оснивачи Директората биле су држава Србија и држава Црна Гора.

Директорат је настао као сукцесор Сектора за ваздушни саобраћај и Савезног ваздухопловног инспектората. Поред надлежности, оличене у атрибутима власти (јавним овлашћењима),  Директорат је преузео и особље, финансијска средства и предмете из Сектора за ваздушни саобраћај и Савезног ваздухопловног инспектората.

Директорат цивилног ваздухопловства државе Србије и државе Црне Горе  почео је да ради 1. јануара 2004 .године на адреси Омладинских бригада бр.1 у Новом Београду (зграда некадашњег СИВ-а III)

Одлука о оснивању Директората цивилног ваздухопловства државе Србије и државе Црне Горе

После раздвајања двеју република, Влада Републике Србије преузима оснивачка права и 23. јуна 2006. године ваздухопловна власт у земљи функционише под именом Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије.

Одлука о вршењу оснивачких права ДЦВ

Закључак – (промена имена)