Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 24.06.2018 12:41:16

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 

Безбедносне наредбе за 2015. годину

  1. SO 02-2015