Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 21.08.2017 21:33:41

Од 01. јула 2017. године, у примени је промењени износ нове републичке административне таксе. Нови износ таксе је 830 дин, уместо досадашњих 800 дин. За СПИСА И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ВАЗДУШНЕ ПЛОВИДБЕ. Детаљније у ПЛОВИДБЕНОСТИ/Административне таксе  

Безбедносне наредбе за 2015. годину

  1. SO 02-2015