Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 24.06.2018 12:44:32

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 
Напомена: За исправан преглед захтева у PDF формату , потребно је да ваш рачунар поседује актуелну верзију апликације Adobe Reader
 
 
УПУТСТВА

ЗАХТЕВИ

  1. ДЦВ-АДР-ОБ-002 - Захтев за издавање дозволе за коришћење аеродрома
  2. ДЦВ-АДР-ОБ-003 - Захтев за издавање/измену/продужење важења дозволе за пружање услуга земаљског опслуживања / дозволе за самоопслуживање
  3. ДЦВ-АДР-ОБ-004 - Захтев за издавање потврде за постављање објекта, инсталације или уређаја
  4. ДЦВ-АДР-ОБ-005 - Захтев за одобрење/прихватање измене приручника
  5. ДЦВ-АДР-ОБ-008 - Захтев за издавање/измену/пренос сертификата аеродрома

ПРИЛОЗИ


Важна напомена:

Обавештавају се подносиоци захтева за легализацију објеката, да захтеве за издавање сагласности које по Закону о ваздушном саобраћају издаје Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, достављају преко органа надлежног за послове легализације објеката. За тако примљене захтеве Директорат не наплаћује таксу.