Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 22.10.2017 10:04:27

Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора („Службени гласник РС“, бр. 57/17) почиње да се примењује од AIRAC датума, односно од 14. септембра 2017. године    Сертификација одговорних руководилаца за примену мера обезбеђивања у ваздухопловству, обавиће се у Директорату 29. септембра 2017.године, са почетком у 09 часова.  

Нелетачко особље/Механичари/Part-66

Обавештење- Дневник радова/Experience Logbook

 1. FORM-19. Захтев за Part-66 дозволе за одржавање ваздухоплова
 2. Упутство за попуњавање обрасца FORM-19
 3. Стицање Part-66 дозволе
 4. Упис овлашћења у Part-66 дозволу
 5. Додавање поткатегорије у Part-66 дозволу
 6. Уклањање ограничења из Part-66 дозволе
 7. Групна овлашћења за Part-66 дозволу
 8. Конверзија овлашћења из Part-66 дозвола
 9. Продужење Part-66 дозволе
 10. Одобрење ОЈТ
 11. Признавање испита положених у оквиру школског система Републике Србије за кредитирање за Part-66 дозволе Examination Credit Report
 12. Полагање испита за тип ваздухоплова без претходне обуке
 13. Образац захтева за полагање испита за тип ваздухоплова
 14. Appendix II Листа Практично искуство за тип ваздухоплова
 15. Part-66 Б3 дозволе
 16. Захтев за директно одобрење обукe за тип ваздухоплова за Part-66 дозволе
 17. Захтев за издавање потврде о важењу Part-66 дозволе
 18. Захтев за дозволе за одржавање балона и ваздушних бродова
 19. Конверзија JAR-66 дозвола у Part-66 дозволе
 20. Конверзија ICAO дозвола у Part-66 дозволе
 21. Овера радова на једрилицама
 22. Републичка административна такса
 23. Накнаде за Part-66 дозволе
 24. Извод из Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије 
 25. Процедура за признавање предмета/Модула за прво издавање Part-66 дозволе за одржавање ваздухоплова