Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 15.02.2019 20:18:42

Поступак сертификације одговорних руководиоца за обезбеђивање у ваздухопловству почиње 21. фебруара 2019. године у просторијама Директората.Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтев Директорату најкасније до 19. фебруара 2019. године.Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви / Обавештења о сертификацији одговорних руководиоца за обезбеђивање у ваздухопловствуРедовни термин тестирања у процесу сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 9. јануара 2019. године. Сви заинтересовани субјекти требају да поднесу захтеве Директорату најкасније до 4. јануара2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви / Обавештење термину за тестирање у процесу сертификације особља које обавља прелгед обезбеђивања на аеродромуУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије овлашћен је за издавање одобрења страним авио-превозиоцима за обављањем међународног јавног авио-превоза.
 
Одобрења се издају у складу са Законом о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12 и 45/15), Законом о транспорту опасног терета („Службени гласник РС“, број 88/10) и Законом о извозу и увозу наоружања и војне опреме („Службени гласник PС“, број 107/2014).
  1. Одобрење за обављање редовног јавног авио-превоза и за обављање серије чартер летова, коју чини више од четири лета, посебно за летњи, а посебно за зимски саобраћајни период
  2. Одобрење за обављање појединачних чартер летова и серије чартер летова, коју чине до 4 лета, као и за обављање авио-такси превоза и хитних медицинских летова
  3. Одобрење за транспорт и транзит наоружања, војне опреме и опасног терета ваздушним путем са, на или преко територије Републике Србије, као и изузеће од забране транспорта опасног терета ваздушним путем.
 
Контакт:
 
Захтев за издавање одобрења страним авио-превозиоцима за обављање међународног јавног авио-превоза са Републиком Србијом подноси се електронском поштом на адресу 
flight-permissions@cad.gov.rs или телексом (SITA: BEGOMYA, AFS: LYBNYAYX).
 
Телефони:
+381 11 292 7016,
+381 11 292 7019,
+381 11 292 7047.